Nota prawna

Nota prawna

Przedsiębiorstwo

Häfele Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 4d, Długołęka
55-095 Mirków Polska
Tel.: +48 71 747 23 00
Faks: +48 71 714 27 64
Adres e-mail: info@hafele.pl

Häfele Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Długołęce, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058167, NIP:898-19-49-505.

Treści i koncepcja

Za treści zawarte na prezentowanej stronie internetowej odpowiada firma Häfele Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa do tekstu i grafiki zastrzeżone.