Warunki korzystania

Warunki korzystania

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Häfele GmbH & Co KG udostępnia treści na prezentowanych stronach internetowych z zachowaniem dużej staranności i dbałością o ich regularną aktualizację. Häfele GmbH & Co KG nie bierze odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność informacji zawartych na swoich stronach. W przypadku odnośników (łączy) do stron internetowych osób trzecich firma Häfele GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach dostępnych za pośrednictwem takich łączy. Klikając odnośnik, użytkownik opuszcza witrynę firmy Häfele GmbH & Co KG. W odniesieniu do witryn osób trzecich mogą obowiązywać odmienne regulacje, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto firma Häfele GmbH & Co KG wyklucza swoją odpowiedzialność za nieumyślne naruszenie obowiązków w związku z usługami, w szczególności z pobieraniem plików udostępnianych przez firmę Häfele GmbH & Co KG ze stron internetowych Häfele GmbH & Co KG.

Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki i animacje na stronie internetowej firmy Häfele podlegają ochronie prawa autorskiego i innych praw ochrony własności intelektualnej i gospodarczej. Ponadto niektóre strony zawierają obrazy podlegające prawom autorskim osób trzecich. Treści tej strony internetowej nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim do celów komercyjnych.